Home / Oświadczenie

Oświadczenie

Zgoda Rodziców

Wszystkie osoby niepełnoletnie biorące udział w naszych spotkaniach (walkach) ASG, MUSZĄ OBOWIĄZKOWO posiadać każdorazowo przy sobie dokument tożsamości ( legitymacja szkolna, paszport, lub inny ) oraz podpisane przez rodzica / opiekuna prawnego, AKTUALNE niniejsze oświadczenie ( wersja do druku ) :